Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om komitéen

Komitéen for god Fondsledelse arbejder for at fremme udviklingen af god ledelse af erhvervsdrivende fonde

Komitéen for god Fondsledelse skal, foruden udarbejdelsen af et sæt Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde, primært - men ikke udelukkende -

  • tilstræbe kontinuitet i arbejdet med god fondsledelse i Danmark,
  • sikre, at "best practice" indenfor ledelsen af de erhvervsdrivende fonde bringes op til drøftelse i Komitéen,
  • tilstræbe, at de erhvervsdrivende fonde har rimelige og hensigtsmæssige betingelser og vilkår til at tilpasse sig de til enhver tid gældende Anbefalinger for god Fondsledelse,
  • indsamle de synspunkter og erfaringer fra de erhvervsdrivende fonde, som fremkommer i relation til deres arbejde med Anbefalinger for god Fondsledelse,
  • iværksætte og støtte empiriske undersøgelser indenfor god fondsledelse, og
  • med passende mellemrum, og efter forudgående relevant høring, at tilpasse anbefalingerne med henblik på, at de til stadighed ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssige for de erhvervsdrivende fonde, i overensstemmelse med dansk og EU lovgivning, og lever op til anerkendt "best practice".

Endvidere kan Komitéen, i det omfang der er behov herfor, og det er af relevans for Komitéen, indgå i netværk i EU og i international sammenhæng i relation til god fondsledelse, følge udviklingen i god fondsledelse nationalt og internationalt samt høres/afgive høringssvar i forbindelse med relevante lovforslag.

Læs mere i Komitéens vedtægter.

Komitéens uafhængighed

Komitéen er i sit virke uafhængig, og er således ikke underlagt instruktionsbeføjelser, kontrol eller lignende fra Erhvervs- og Vækstministeriets eller andres side.