Komitéens opgaver

Komitéen for god Fondsledelse skal udarbejde Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde og fremme udviklingen af god fondsledelse.

  • Opdateret 7. september 2023

Komitéen for god Fondsledelse skal, foruden udarbejdelsen af et sæt Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde, primært - men ikke udelukkende -

  • tilstræbe kontinuitet i arbejdet med god fondsledelse i Danmark,
  • sikre, at "best practice" indenfor ledelsen af de erhvervsdrivende fonde bringes op til drøftelse i Komitéen,
  • tilstræbe, at de erhvervsdrivende fonde har rimelige og hensigtsmæssige betingelser og vilkår til at tilpasse sig de til enhver tid gældende Anbefalinger for god Fondsledelse,
  • indsamle de synspunkter og erfaringer fra de erhvervsdrivende fonde, som fremkommer i relation til deres arbejde med Anbefalinger for god Fondsledelse,
  • iværksætte og støtte empiriske undersøgelser indenfor god fondsledelse, og
  • med passende mellemrum, og efter forudgående relevant høring, at tilpasse anbefalingerne med henblik på, at de til stadighed ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssige for de erhvervsdrivende fonde, i overensstemmelse med dansk og EU lovgivning, og lever op til anerkendt "best practice".
  • Endvidere kan Komitéen, i det omfang der er behov herfor, og det er af relevans for Komitéen, indgå i netværk i EU og i international sammenhæng i relation til god fondsledelse, følge udviklingen i god fondsledelse nationalt og internationalt samt høres/afgive høringssvar i forbindelse med relevante lovforslag.

Komitéen vil løbende følge op på, hvordan de erhvervsdrivende fonde rapporterer om anbefalingerne, og vil – på samme måde som Komitéen for god Selskabsledelse – løbende udarbejde compliance-undersøgelser.