Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hjælpeværktøjer

Komitéen har udarbejdet dokumenter, tjeklister, vejledninger og skabeloner, der kan hjælpe fondsbestyrelserne i deres arbejde med god fondsledelse.

Komitéen har f.eks. udarbejdet et skema, som kan anvendes til rapportering i forhold til anbefalingerne. Andre værktøjer kan indgå i bestyrelsens varetagelse af andre opgaver, som f.eks. udarbejdelsen af en forretningsorden.