Hjælpeværktøjer

Komitéen har udarbejdet dokumenter, oversigter, vejledninger og skabeloner, der kan hjælpe fondsbestyrelserne i deres arbejde med god fondsledelse.

Komitéen har fx udarbejdet et skema, som kan anvendes til redegørelse for god fondsledelse, og andre værktøjer, der kan indgå i bestyrelsens varetagelse af andre opgaver, som fx udarbejdelsen af en forretningsorden.

  • Opdateret 5. oktober 2023

Redegørelse for god fondsledelse

Komitéen har udarbejdet et skema, som bestyrelsen kan vælge at bruge til at redegøre for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, samt et skema med eksempler på forklaringer, når en anbefaling ikke følges.

Evaluering af fondens bestyrelse og evt. direktion og/eller administrator

Komitéen har udarbejdet en vejledning til evaluering af fondens bestyrelse og evt. direktion og/eller administrator samt en oversigt over forhold, som komitéen anbefaler, at bestyrelsen løbende tager stilling til.

Udkast til bestyrelsens forretningsorden

Komitéen har udarbejdet et udkast til bestyrelsens forretningsorden og en oversigt over forhold, som komitéen anbefaler adresseres i bestyrelsens forretningsorden.

Forhold, som komitéen anbefaler adresseres i årsrapporten og/eller på fondens hjemmeside