Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hjælpeværktøjer

Komitéen har udarbejdet dokumenter, tjeklister, vejledninger og skabeloner, der kan hjælpe fondsbestyrelserne i deres arbejde med god fondsledelse.

Komitéen har f.eks. udarbejdet et skema, som kan anvendes til rapportering i forhold til anbefalingerne. Andre værktøjer kan indgå i bestyrelsens varetagelse af andre opgaver, som f.eks. udarbejdelsen af en forretningsorden.

KOMITÉENS HJÆLPEVÆRKTØJER

Komitéen har udarbejdet et skema, som bestyrelsen kan vælge at bruge til sin redegørelse for sin stillingtagen til anbefalingerne.

 

 

Komitéen har også samlet eksempler på både de fyldestgørende og de utilstrækkelige forklaringer på afvigelser fra anbefalingerne.