Anbefalinger

Komitéen har udarbejdet i alt seksten anbefalinger vedrørende fondenes processer for bl.a. kommunikation, bestyrelsessammensætning og vederlag til fondens ledelse.

Læs anbefalingerne her

Rapportering

Fondsbestyrelserne er ansvarlige for at vurdere, hvorvidt Anbefalingerne for god Fondsledelse skal følges eller ej. Fonde omfattede af erhvervsfondsloven skal via deres årsrapporter redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne.

Læs mere om rapportering

Hjælpeværktøjer

Komitéen har udarbejdet skemaer, tjeklister, vejledninger og skabeloner, der kan hjælpe fondsbestyrelserne i deres arbejde med god fondsledelse.

Læs mere om hjælpeværktøjerne