Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Anbefalingerne for god Fondsledelse

Komitéen har udarbejdet i alt sytten anbefalinger vedrørende fondenes processer for bl.a. kommunikation, bestyrelsessammensætning og vederlag til fondens ledelse.

Komitéen har haft særlig fokus på, at anbefalingerne skal bidrage til at højne kvaliteten af bestyrelsesarbejdet i erhvervsdrivende fonde. Komitéen har endvidere lagt vægt på, at antallet af anbefalinger er af et begrænset omfang, da alle erhvervsdrivende fonde, uanset størrelse, skal forholde sig til anbefalingerne.

Anbefalingerne er ”soft law”, og er dermed mere fleksible end lovgivning (hard law). Mens regulering ved lov typisk beskriver en minimumsstandard, afspejler soft law en højere standard end lovgivningen ved at være udtryk for ”best practice”. Soft law er endvidere kendetegnet ved en høj grad af frivillighed, hvilket giver anbefalingerne den fleksibilitet, der er nødvendig for, at de erhvervsdrivende fonde kan tilpasse principperne for god ledelse af erhvervsdrivende fonde til de enkelte fondes forhold. Soft law er lettere at tilpasse, og er mere dynamisk end lovgivningen, hvilket muliggør, at anbefalingerne til stadighed kan være tidssvarende.

Der er stor forskel på de enkelte erhvervsdrivende fonde, deres formål, aktiviteter, størrelse m.v. og dermed på, hvad der vil være god ledelse af den enkelte erhvervsdrivende fond, herunder i en mindre og en større fond. Anbefalingernes fleksibilitet er afgørende, idet der inden for god ledelse af erhvervsdrivende fonde ikke nødvendigvis er én rigtig løsning for alle erhvervsdrivende fonde. Anbefalingerne giver derfor mulighed for, at den enkelte fond kan indrette sig, som den finder mest hensigtsmæssigt.