Anbefalinger for god Fondsledelse

De gældende Anbefalinger for god Fondsledelse har til formål at en række ledelsesforhold bedre og mere fleksibelt kan reguleres ved disse anbefalinger fremfor ved lovgivning.