Årsberetninger for Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse udsender hvert år en årsberetning, der beskriver komitéens arbejde i det forgange år, og offentliggør resultaterne af komitéens årlige stikprøveundersøgelse af de erhvervsdrivende fondes redegørelser for god fondsledelse.

  • Opdateret 27. maj 2024