Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Komitéens opgaver og medlemmer

Udover udarbejdelsen af anbefalingerne arbejder komitéen igennem en række aktiviteter på at fremme udviklingen af god fondsledelse.

Opgaver

Komitéen for god Fondsledelse skal, foruden udarbejdelsen af et sæt Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde, primært - men ikke udelukkende -

  • tilstræbe kontinuitet i arbejdet med god fondsledelse i Danmark,
  • sikre, at "best practice" indenfor ledelsen af de erhvervsdrivende fonde bringes op til drøftelse i Komitéen,
  • tilstræbe, at de erhvervsdrivende fonde har rimelige og hensigtsmæssige betingelser og vilkår til at tilpasse sig de til enhver tid gældende Anbefalinger for god Fondsledelse,
  • indsamle de synspunkter og erfaringer fra de erhvervsdrivende fonde, som fremkommer i relation til deres arbejde med Anbefalinger for god Fondsledelse,
  • iværksætte og støtte empiriske undersøgelser indenfor god fondsledelse, og
  • med passende mellemrum, og efter forudgående relevant høring, at tilpasse anbefalingerne med henblik på, at de til stadighed ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssige for de erhvervsdrivende fonde, i overensstemmelse med dansk og EU lovgivning, og lever op til anerkendt "best practice".

Endvidere kan Komitéen, i det omfang der er behov herfor, og det er af relevans for Komitéen, indgå i netværk i EU og i international sammenhæng i relation til god fondsledelse, følge udviklingen i god fondsledelse nationalt og internationalt samt høres/afgive høringssvar i forbindelse med relevante lovforslag.

Komitéen vil løbende følge op på, hvordan de erhvervsdrivende fonde rapporterer om anbefalingerne, og vil – på samme måde som Komitéen for god Selskabsledelse – løbende udarbejde compliance-undersøgelser.

.

Medlemmer

Komitéen er i sit virke uafhængig, og er således ikke underlagt instruktionsbeføjelser, kontrol eller lignende fra Erhvervsministeriets eller andres side.

Komitéen for god Fondsledelse består af syv medlemmer, der udpeges for en periode af to år og kan genudpeges for yderligere tre perioder.

Marianne Philip (formand), Advokat og partner i Kromann Reumert

Genudpeget tredje gang november 2020

Lars-Erik Brenøe (næstformand), Bestyrelsesmedlem i A.P. Møller Fonden

Genudpeget tredje gang november 2020

Rasmus Kristian Feldthusen, Professor ved Københavns Universitet

Genudpeget tredje gang november 2020

Martin Faarborg, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte

Udpeget første gang november 2020

Dorrit Vanglo, Direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Genudpeget tredje gang november 2020

Jørgen Lang, Adm. direktør i Aarhus Universitets Forskningsfond

Genudpeget første gang i november 2020

 

Lene Skole, Adm. direktør i Lundbeckfonden

Udpeget første gang november 2020