Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Redegørelse

Fondsbestyrelserne er ansvarlige for at vurdere, hvorvidt Anbefalingerne for god Fondsledelse skal følges eller ej. Fonde omfattede af erhvervsfondsloven skal via deres årsrapporter redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne, uanset om de følges eller ej.