Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Redegørelse

Fondsbestyrelserne er ansvarlige for at vurdere, hvorvidt Anbefalingerne for god Fondsledelse skal følges eller ej. Fonde omfattede af erhvervsfondsloven skal via deres årsrapporter redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne, uanset om de følges eller ej.

KOMITÉENS HJÆLPEVÆRKTØJER

Komitéen har udarbejdet et skema, som bestyrelsen kan vælge at bruge til at redegøre for god fondsledelse.

 

 

 

Komitéen har også samlet eksempler på både de fyldestgørende og de utilstrækkelige forklaringer på afvigelser fra anbefalingerne.