Redegørelse

Fondsbestyrelserne er ansvarlige for at vurdere, om Anbefalingerne for god Fondsledelse skal følges eller ej. Fonde omfattede af erhvervsfondsloven skal via deres årsrapporter redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne, uanset om de følges eller ej.

Hjælpeværktøjer

Komitéen har udarbejdet dokumenter, oversigter, vejledninger og skabeloner, der kan hjælpe fondsbestyrelserne i deres arbejde med god fondsledelse.