Forord

A. Indledning, B. Soft law og dens betydning, C. Følg eller forklar-princippet og D. Redegørelse