Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

1. Åbenhed og kommunikation

Den første anbefaling vedrører processer for ekstern kommunikation om fondens forhold overfor interessenter.

Den erhvervsdrivende fonds legatmodtagere, støtteberettigede og øvrige interessenter (dattervirksomheder, associerede virksomheder, medarbejdere, samhandelspartnere og andre) har i forskelligt omfang behov for information og viden om fonden. Deres forståelse og relation til fonden er afhængig af kvaliteten, omfanget og hyppigheden af den information, fonden offentliggør.

Gennemsigtighed og åbenhed er væsentligt for løbende at have mulighed for at vurdere og forholde sig til fonden.

Retningslinjer for kommunikation hjælper fonden til rettidigt at levere pålidelige og nøjagtige oplysninger af høj kvalitet og til at sikre, at fonden til enhver tid kan overholde sine formål – herunder uddelingsformål.

Væsentlige oplysninger, herunder bestyrelsens tilkendegivelse af, hvordan og i hvilket omfang fonden efterlever Anbefalingerne for god Fondsledelse, skal være tilgængelige på fondens hjemmeside eller i ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport.

  • 1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

KOMMENTAR TIL ANBEFALING 1.1
 

Bestyrelsens forretningsorden kan med fordel indeholde en overordnet beskrivelse af retningslinjerne for ekstern kommunikation.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALING 1.1

Er det tilstrækkeligt at oplyse, at formanden udtaler sig og at det ikke findes nødvendigt med retningslinjer for kommunikation, idet fonden har meget begrænsede aktiviteter?

SVAR

Ja.