Årsberetning for 2018 offentliggjort med en ny undersøgelse af fondenes efterlevelse af anbefalingerne

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
20.10.2017

Ny compliance-undersøgelse viser forbedringer i fondenes rapportering i forhold til god fondsledelse

I årsberetningen 2017 for Komitéen for god Fondsledelse kan du læse mere om det seneste års aktiviteter med at fremme god Fondsledelse. 

Komitéen har bl.a. foretaget en ny compliance-undersøgelse af fondenes rapportering i forhold til anbefalingerne for 2016. Undersøgelsen viser en forbedring af rapporteringen sammenlignet med 2015, selv om der fortsat er plads til forbedringer.

Komitéens formand Marianne Philip:

Der bliver arbejdet seriøst med god fondsledelse. Fondene har kun afrapporteret to gange – det er min vurdering, at der på flere punkter er en positiv udvikling i gang.