Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
20.10.2017

Ny compliance-undersøgelse viser forbedringer i fondenes rapportering i forhold til god fondsledelse

I årsberetningen 2017 for Komitéen for god Fondsledelse kan du læse mere om det seneste års aktiviteter med at fremme god Fondsledelse. 

Komitéen har bl.a. foretaget en ny compliance-undersøgelse af fondenes rapportering i forhold til anbefalingerne for 2016. Undersøgelsen viser en forbedring af rapporteringen sammenlignet med 2015, selv om der fortsat er plads til forbedringer.

Komitéens formand Marianne Philip:

Der bliver arbejdet seriøst med god fondsledelse. Fondene har kun afrapporteret to gange – det er min vurdering, at der på flere punkter er en positiv udvikling i gang.