Nyhed

Årsberetning for Komitéen for god Fondsledelse 2022

Komitéen for god Fondsledelse beskriver med denne årsberetning komitéens arbejde i det forgange år, og offentliggør samtidig resultaterne af komitéens årlige stikprøveundersøgelse af de erhvervsdrivende fondes redegørelser for god fondsledelse.

  • 13. december 2022
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen har i lighed med tidligere år afholdt og deltaget i en række arrangementer for fondene, herunder har komitéen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen afholdt dialogmøder i København og i Aarhus for fondene og deres rådgivere, og i samarbejde med Dansk Industri, CBS, Københavns Universitet, Bestyrelsesforeningen og Fondenes Videnscenter har komitéen arrangeret Fondenes Dag, der i år havde fokus på bæredygtighed.

Herudover har komitéen gennemført den årlige stikprøveundersøgelse af de erhvervsdrivende fondes redegørelser for god fondsledelse. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af årsberetningen og viser, at den gennemsnitlige efterlevelsesprocent i år er på niveau med sidste år.

Marianne Philip, formand for Komitéen for god Fondsledelse, udtaler:

Overordnet set arbejder fondene fortsat rigtig godt med anbefalingerne som værktøj i arbejdet med god fondsledelse. Det er afgørende for omverdenens tillid til fondene, at fondene drives af en kompetent og professionel ledelse, der skaber åbenhed og transparens om fondenes forhold, hvilket anbefalingerne skal bidrage til.