Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
23.11.2021

Årsberetning for Komitéen for god Fondsledelse 2021

Komitéen for god Fondsledelse beskriver med denne årsberetning komitéens arbejde i det forgange år, og offentliggør samtidig resultaterne af komitéens årlige stikprøveundersøgelse af de erhvervsdrivende fondes redegørelser for god fondsledelse.

Komitéen har i 2021 i samarbejde med Erhvervsstyrelsen afholdt et virtuelt dialogmøde for fondene og deres rådgivere. Herudover har komitéen i samarbejde med DI, CBS, Københavns Universitet, Bestyrelsesforeningen og Fondenes Videnscenter arrangeret Fondenes Dag, der sætter fokus på de nyeste trends i og nyeste viden inden for fondsverdenen.

Komitéen har endvidere gennemført den årlige stikprøveundersøgelse af de erhvervsdrivende fondes redegørelser for god fondsledelse, der overordnet set viser, at det går rigtig godt med fondsledelse blandt de erhvervsdrivende fonde.

Marianne Philip, formand for Komitéen for god Fondsledelse, udtaler:

Vi har i år været spændte på at se, hvordan fondene har taget imod den nye anbefaling om kapitalforvaltning, som sidste år udvidede antallet af anbefalinger fra seksten til sytten. Jeg er meget glad for, at undersøgelsen viser, at to tredjedele allerede følger anbefalingen om kapitalforvaltning.