Nyhed

Årsberetning for Komitéen for god Fondsledelse 2020

Komitéen for god Fondsledelse beskriver med denne årsberetning komitéens arbejde i det forgangne år.

  • 8. december 2020
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen har i årets løb været i dialog med fondene om god fondsledelse, og afholdt og deltaget i flere arrangementer, hvor god fondsledelse har været på dagsordenen, herunder dialogmøde i Aarhus og Fondenes Dag, der i år blev afholdt virtuelt med ca. 250 deltagere.

Komitéen har endvidere arbejdet med at justere Anbefalingerne for god Fondsledelse. De justerede anbefalinger blev offentliggjort på komitéens hjemmeside den 17. juni 2020.

Marianne Philip, formand for Komitéen for god Fondsledelse, udtaler:

Ligesom resten af Verden har de erhvervsdrivende fondes og komitéens arbejde været påvirket af COVID-19-pandemien. Fondene har under pandemien vist, at de spiller en meget vigtig rolle både i erhvervslivet og for samfundet. Komitéen for god Fondsledelse fortsætter dialogen med fondene, således at Anbefalingerne for god Fondsledelse fortsat kan bidrage til, at ledelsen alene varetager fondens formål og interesser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god governance.