Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.12.2019

Årsberetning for Komitéen for god Fondsledelse 2019

Komitéen for god Fondsledelse ønsker med denne årsberetning at beskrive højdepunkter fra komitéens arbejde i det forgangne år.

Komitéen har i årets løb været i dialog med fondene om god fondsledelse, og afholdt og deltaget i flere arrangementer, hvor god fondsledelse har været på dagsordenen. Ligeledes har komitéen gennemført den årlige stikprøveundersøgelse, hvor fondenes arbejde med Anbefalingerne for god Fondsledelse undersøges og analyseres.