Nyhed

Udpegning af nyt medlem af Komitéen for god Fondsledelse

Erhvervsminister Morten Bødskov har udpeget et nyt medlem til Komitéen for god Fondsledelse.

  • 30. maj 2024
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Udpegningen sker, efter at komitéens forhenværende næstformand Lene Skole valgte at udtræde af komitéen i starten af marts i år. Ministeren har efter komitéens indstilling udpeget Bo Rygaard som nyt medlem af komitéen.

Komitéens medlemmer er nu:

Marianne Philip (formand)
Bo Rygaard (næstformand)
Rasmus Kristian Feldthusen
Martin Faarborg
Jørgen Lang
Mads Lebech
Majken Schultz

Bo Rygaard vil bidrage med erfaringer fra ledelse af erhvervsdrivende fonde, herunder i sit nuværende virke som bl.a. direktør i Dreyers Fond og formand i hhv. KFI Erhvervsdrivende Fond, KV-Fonden og Richter Fonden.

Komitéen har, som det fremgår, valgt Bo Rygaard som ny næstformand for komitéen.