Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.03.2020

Udpegning af nyt medlem af Komitéen for god Fondsledelse

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget et nyt medlem til Komitéen for god Fondsledelse.

Udpegningen sker efter at Christian Hartvig udtrådte af komitéen i oktober 2019. Ministeren har efter komitéens indstilling udpeget Jørgen Lang.

Komitéens medlemmer er nu:
Marianne Philip (formand)
Lars-Erik Brenøe (næstformand)
Rasmus Kristian Feldthusen
Jørgen Lang
Finn Meyer
Birgitte Nauntofte
Dorrit Vanglo

Christian Hartvig har været medlem af komitéen siden september 2018. Formand Marianne Philip takker Christian Hartvig for hans indsats i komitéen og for at være med til at fremme god fondsledelse.

Jørgen Lang vil bidrage med erfaringer fra ledelse af erhvervsdrivende fonde, herunder sit nuværende virke som adm. direktør i Aarhus Universitets Forskningsfond.