Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.11.2020

Udpegning af to nye medlemmer af Komitéen for god Fondsledelse

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget to nye medlemmer til Komitéen for god Fondsledelse.

Udpegningen sker efter at Birgitte Nauntofte og Finn L. Meyer har valgt at udtræde af komitéen ved udløbet af deres seneste udpegningsperiode. Ministeren har efter komitéens indstilling udpeget Lene Skole og Martin Faarborg.

Komitéens medlemmer er nu:

Marianne Philip (formand)

Lars-Erik Brenøe (næstformand)

Rasmus Kristian Feldthusen

Jørgen Lang

Martin Faarborg

Lene Skole

Dorrit Vanglo

Både Birgitte Nauntofte og Finn L. Meyer har været medlemmer af Komitéen for god Fondsledelse siden komitéen blev udpeget første gang i september 2014. Komitéens formand Marianne Philip takker Birgitte Nauntofte og Finn L. Meyer for deres indsats i komitéen og for at være med til at fremme god fondsledelse.

Lene Skole vil bidrage med erfaringer fra ledelse af erhvervsdrivende fonde, herunder sit nuværende virke som adm. direktør i Lundbeckfonden.

Martin Faarborg vil bidrage med sin viden om rådgivning af erhvervsdrivende fonde, herunder fra sit nuværende virke som statsautoriseret revisor for flere erhvervsdrivende fonde.