Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.12.2014

Pressemeddelelse: Komitéen har udstedt de første Anbefalinger for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse har udstedt de første Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

De 16 anbefalinger omhandler emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen, samt ledelsens vederlag.

Alle erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til anbefalingerne efter et ”følg eller forklar”-princip. Bestyrelsen skal i fondens årsrapport redegøre for, hvordan man forholder sig til anbefalingerne. Bestyrelsen kan vælge at følge anbefalingerne eller at forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig og hvorfor.
De erhvervsdrivende fonde skal første gang forholde sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015.

Komitéens formand Marianne Philip udtaler:

”Vi er glade for den positive modtagelse, som udkastet til anbefalinger har fået Anbefalingerne er en værktøjskasse for fondene og deres bestyrelser. Fleksibiliteten er vigtig, for der findes ikke en rigtig opskrift på, hvordan fonde bør ledes. Det er fondene alt for forskellige til. Arbejder bestyrelsen med den værktøjskasse, vil det højne kvaliteten af bestyrelsesarbejdet og i sidste ende være til gavn for fondene, de selskaber, som de ejer, og for samfundet som helhed.”