Nyhed

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til Fondenes Dag 2023

Komitéen for god Fondsledelse inviterer sammen med Dansk Industri, CBS, Københavns Universitet, Bestyrelsesforeningen og Fondenes Videnscenter til Fondenes Dag i Industriens Hus mandag den 2. oktober 2023, kl. 09.00-12.30.

  • 28. august 2023
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Arrangementet Fondenes Dag vil i år fokusere på Fonde i en verden i opbrud. Verden er i opbrud på mange forskellige parametre på én gang. Noget kan være midlertidigt – en krise – f.eks. krigen i Europa og inflationen/renterne – mens andre ting måske ikke længere bør betragtes som midlertidige kriser, men grundlæggende ændringer i rammevilkårene, f.eks. den grønne/bæredygtige omstilling. På kinesisk består ordet ”krise” af en kombination af to tegn – tegnet for ”begrænsninger” og tegnet for ”muligheder”. På dagen vil der sættes fokus på nogle af de udfordringer og muligheder, som denne omvæltning medfører for fondene. Der vil forsøges at komme hele vejen rundt og se på konsekvenser både for fondenes uddelinger, investeringer, egen governance og erhvervsvirksomheden. Der vil også blive diskuteret om fonde har en særlig rolle eller særlige forudsætninger ift. visse af disse makroomvæltninger, og hvordan fondene kan understøtte samfundet i sådanne tider. Deltagelse i konferencen kan ske fysisk i Industriens Hus eller via streaming. Registrering til konferencen er nødvendig.

Tilmelding skal ske på nedenstående link, hvor programmet for dagen også kan læses.

Fristen for tilmelding er den 22. september 2023.