Nyhed

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til digitalt dialogmøde den 23. marts 2021

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til dialogmøde om Anbefalingerne for god Fondsledelse.

  • 9. marts 2021
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

På dialogmødet ser vi nærmere på Anbefalingerne for god Fondsledelses indhold og udviklingen i de erhvervsdrivende fondes efterlevelse. I år er der desuden særligt fokus på den nye anbefaling 2.1.2. om fondenes kapitalforvaltning. Komitéens formand, Marianne Philip redegør nærmere for anbefalingens indhold og de overvejelser, som ligger bag den nye anbefalings indførelse.

Program

9.00-9.05: Velkomst ved Marianne Philip, formanden for Komitéen for god Fondsledelse

9.05-10.25: Anbefalingernes indhold og efterlevelse. Særligt fokus på kapitalforvaltning. Efterfølgende debat og dialog i panelet. Ved Marianne Philip, formanden for Komitéen for god Fondsledelse, Søren Corfixsen Whitt, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Rasmus Kristian Feldthusen, professor ved Københavns Universitet og medlem af Komitéen for god Fondsledelse og Martin Faarborg, partner ved Deloitte og medlem af Komitéen for god Fondsledelse

10.25-10.30: Opsamling og afslutning ved Marianne Philip, formanden for Komitéen for god Fondsledelse

Grundet den aktuelle COVID-19 situation afholder komitéen i år mødet digitalt. Som mange nok har erfaret, er muligheden for ”dialog” mellem oplægsholdere og deltagere desværre begrænset ved større digitale arrangementer. Af samme grund har vi i år allieret os med et ekspertpanel, som løbende byder ind med konstruktive og uddybende spørgsmål. I det omfang det er muligt bestræber vi os på at besvare spørgsmål fra de deltagende.

Tilmelding sker ved at skrive til godfondsledelse@erst.dk senest 12. marts 2021.

Tilmeldingen bedes indeholde følgende oplysninger:

  • Fondens navn og CVR-nr.
  • Navn og stilling på deltager
  • Mailadresse

I kan også indsende en tilmeldingsblanket. I bedes bruge blokbogstaver, hvis I udfylder blanketten i hånden.

Link til brug for deltagelse samt yderligere information følger 1-2 dage inden mødet.