Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.03.2021

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til digitalt dialogmøde den 23. marts 2021

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til dialogmøde om Anbefalingerne for god Fondsledelse.

På dialogmødet ser vi nærmere på Anbefalingerne for god Fondsledelses indhold og udviklingen i de erhvervsdrivende fondes efterlevelse. I år er der desuden særligt fokus på den nye anbefaling 2.1.2. om fondenes kapitalforvaltning. Komitéens formand, Marianne Philip redegør nærmere for anbefalingens indhold og de overvejelser, som ligger bag den nye anbefalings indførelse.

 

Grundet den aktuelle COVID-19 situation afholder komitéen i år mødet digitalt. Som mange nok har erfaret, er muligheden for ”dialog” mellem oplægsholdere og deltagere desværre begrænset ved større digitale arrangementer. Af samme grund har vi i år allieret os med et ekspertpanel, som løbende byder ind med konstruktive og uddybende spørgsmål. I det omfang det er muligt bestræber vi os på at besvare spørgsmål fra de deltagende.

Tilmelding sker ved at skrive til godfondsledelse@erst.dk senest 12. marts 2021.

Tilmeldingen bedes indeholde følgende oplysninger:

  • Fondens navn og CVR-nr.
  • Navn og stilling på deltager
  • Mailadresse

I kan også indsende en tilmeldingsblanket. I bedes bruge blokbogstaver, hvis I udfylder blanketten i hånden.

Link til brug for deltagelse samt yderligere information følger 1-2 dage inden mødet.


I kan læse mere om vores privatlivspolitik ved tilmelding til et arrangement hér.