Nyhed

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til dialogmøder den 8. og 14. marts 2024

Komitéen for god Fondsledelse og Erhvervsstyrelsen vil gerne invitere til to dialogmøder om Anbefalingerne for god Fondsledelse og andre emner, der er relevante for fondene.

  • 7. februar 2024
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Formanden for Komitéen for god Fondsledelse, Marianne Philip, og professor Rasmus Kristian Feldthusen, Københavns Universitet, der er medlem af Komitéen for god Fondsledelse, vil fortælle om anbefalingernes indhold og fondenes efterlevelse af anbefalingerne og andre relevante emner.

Endvidere vil Erhvervsstyrelsens fondstilsyn fortælle om styrelsens erfaringer fra den løbende kontrolindsats over for de erhvervsdrivende fonde.

Der vil være tid til spørgsmål og dialog undervejs.

Dialogmødet i København den 14. marts 2024 vil blive livestreamet, således at der er mulighed for at deltage enten fysisk eller virtuelt. Dialogmøderne vil ikke blive optaget, og der bliver ikke udstedt diplomer for deltagelse. 

De anvendte slides vil blive sendt ud til deltagerne efter afholdelsen af begge møder.

Tid og sted:

  • Aarhus, den 8. marts 2024, kl. 10.00-12.30 - Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C 

  • København (og virtuelt), den 14. marts 2024, kl. 13.00-15.30 - Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Søndre Campus, KUA3 – 9A.1.01 Nanna Berg Auditoriet

Komitéen gør opmærksom på, at der ved Københavns Universitet er begrænset parkering. Københavns Universitet tilgås nemt fra Islands Brygge metrostation. Info til vejvisning kan findes her: https://jura.ku.dk/kontakt/findvej/

Tilmelding:

Tilmelding sker ved at sende nedenstående oplysninger på e-mail til godfondsledelse@erst.dk senest 6. marts 2024.

  • Fondens navn og CVR-nr. 

  • Deltagerens navn, stilling i fonden og e-mailadresse 

  • Hvilket dialogmøde, man ønsker at deltage i

Link til brug for virtuel deltagelse samt yderligere information følger 1-2 dage inden mødet.

Komitéen er glad for den voksende interesse for at deltage i dialogmødet. På grund af et begrænset antal pladser, opfordrer komitéen til at fondene overvejer, hvor mange de deltager fra samme fond. Bliver en deltager forhindret, bedes der meldt afbud, således pladsen kan tilbydes en anden.

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, og når pladserne er fyldt op, bliver senere tilmeldinger skrevet på venteliste, ligesom der er mulighed for at deltage virtuelt ved mødet i København.