Nyhed

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til dialogmøder den 28. og 29. marts 2022

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til dialogmøder om Anbefalingerne for god Fondsledelse.

  • 11. marts 2022
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse og Erhvervsstyrelsen vil gerne invitere til to dialogmøder vedrørende Anbefalingerne for god Fondsledelse, samt erfaringer fra Erhvervsstyrelsens kontrolindsatser.

Først vil formanden for Komitéen for god Fondsledelse, Marianne Philip, fortælle om anbefalingernes indhold og fondenes efterlevelse af anbefalingerne. Derefter vil professor Rasmus Kristian Feldthusen, Københavns Universitet, der er medlem af Komitéen for god Fondsledelse, tale om fondsbeskatning samt inhabilitet og selvstændighed i de erhvervsdrivende fondes bestyrelser.

Endvidere vil Fondstilsynet fortælle om Erhvervsstyrelsens erfaringer fra den løbende kontrolindsats over for de erhvervsdrivende fonde.

Der vil være tid til spørgsmål og dialog undervejs.

I år vil mødet i København den 28. marts 2022 blive livestreamet, således at der er både er mulighed for fysisk og virtuel deltagelse. Dialogmødet vil ikke blive optaget, og der bliver ikke udstedt diplomer for deltagelse. De anvendte slides vil blive sendt ud til deltagerne efter afholdelsen af begge møder.

Tid og sted:

  • København (og virtuelt), den 28. marts 2022, kl. 09:00 til 11:30, Københavns Universitet, Søndre Campus, forelæsningslokalet Alf Ross (9A.3.01)
  • Aarhus, den 29. marts 2022, kl. 9:45-12.15 - Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C

Komitéen gør opmærksom på, at der ved Københavns Universitet er begrænset parkering. Københavns Universitet tilgås nemt fra Islands Brygge metrostation.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende nedenstående oplysninger på e-mail til godfondsledelse@erst.dk senest 23. marts 2022.  

  • Fondens navn og CVR-nr.
  • Deltagerens navn, stilling i fonden og e-mailadresse
  • Hvilket et dialogmøde man ønsker at deltage i

Link til brug for virtuel deltagelse samt yderligere information følger 1-2 dage inden mødet.

Komitéen er glad for den voksende interesse for at deltage i dialogmødet. På grund af et begrænset antal pladser, opfordrer komitéen til at fondene overvejer, hvor mange de deltager fra samme fond. Såfremt en deltager bliver forhindret, bedes der meldt afbud så en anden kan få pladsen.

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, og når pladserne er fyldt op, bliver senere tilmeldinger skrevet på venteliste, ligesom der er mulighed for at deltage virtuelt ved mødet i København.