Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.05.2018

Komitéen for god Fondsledelse inviterer til paneldebat på Folkemødet

"God Fondsledelse i Danmark - Dens betydning og udvikling" - Komitéen for god Fondsledelse inviterer sammen med Carlsberg, DI og Bestyrelsesforeningen til en drøftelse af de erhvervsdrivende fondes samfundsmæssige betydning og den konkrete betydning af god fondsledelse. Mødet afholdes i Carlsbergfamiliens telt den 15. juni kl. 12.00-12.45.

Et panel af repræsentanter for danske erhvervsinteresser og nogle af de største erhvervsdrivende fonde vil drøfte den rolle, som erhvervsdrivende fonde spiller for Danmark og hvilke konkrete elementer af god fondsledelse, der er mest relevante for fondsbestyrelserne at være opmærksomme på. Panelet består af Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Direktør i Dansk Industri Tine Roed, Bestyrelsesformand i Carlsbergfondet Flemming Besenbacher og Næstformand (kommende Formand) i Novo Nordisk Fondens bestyrelse Lars Rebien Sørensen. Debatten modereres af formanden for Komitéen for god Fondsledelse, Marianne Philip, og Professor Rasmus Kristian Feldthusen fra Københavns Universitet. Ved hjælp af konkrete case-studies og problematikker vil panelet drøfte dilemmaer af særlig betydning for bestyrelsesarbejdet, som f.eks. bestyrelsessammensætning, inhabilitet, ledelsesvederlag og uddelingspolitik. Publikum vil også blive inddraget i drøftelserne.