Nyhed

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse i høring

Komitéen for god Fondsledelse har den 2. marts 2020 offentliggjort forslag til justerede Anbefalinger for god Fondsledelse.

  • 2. marts 2020
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Siden de første Anbefalinger for god Fondsledelse kom for fem år siden, har de erhvervsdrivende fonde i de årlige redegørelser forholdt sig til anbefalingerne.

Komitéen har fulgt, hvordan fondene har indrettet sig, og hvilke anbefalinger fondene har udfordringer med. Generelt er anbefalingerne taget vel imod. Men der er et behov for at målrette vejledningen om anbefalingerne og yderligere adressere de emner, der er vigtige for fondene.

Tiden er dermed moden til en justering af anbefalingerne. Navnlig med øget vejledning om fondenes eksterne kommunikation, fondenes strategidrøftelser, uafhængighed i bestyrelserne samt sammensætning af vederlag og offentliggørelse heraf.

Komitéen foreslår derudover en ny anbefaling om bestyrelsernes opmærksomhed på samspillet mellem fondenes investeringer, investeringernes risiko og fondenes uddelinger.

Komitéens formand Marianne Philip udtaler:

Siden anbefalingerne blev taget i brug i 2015, har vi oplevet en positiv udvikling. Vi ser nu, at ikke kun de største fonde arbejder mere seriøst og professionelt med de emner, der er omfattet af anbefalingerne, men også at de mindre fonde har taget det til sig. Sammen skaber det øget gennemsigtighed om fondene og deres arbejde. Det er afgørende for, at omverdenen har tillid til fondene.

Komitéen har udarbejdet en ny anbefaling om investeringer, risiko og uddelinger, der skal hjælpe fondene på vej i den noget usikre og foranderlige verden, fondene opererer i.

Vi ser frem til at se, hvordan de nye anbefalinger modtages af fondene, og hvordan fondenes gode arbejde udvikler sig i fremtiden.

De justerede anbefalinger var sendt i høring med frist for bemærkninger den 30. marts 2020.

Som følge af coronavirus (COVID-19) har Komitéen for god Fondsledelse besluttet at forlænge høringsfristen til den 22. maj 2020.

Komitéen håber, at interesserede vil komme med bemærkninger til udkastet. Bemærkninger skal sendes til mailadressen godfondsledelse@erst.dk.

Fondene skal første gang forholde sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.


Læs udkast til justerede Anbefalinger for god Fondsledelse med mark-up (pdf)