Nyhed

Høringssvar om direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering

Komitéen for god Fondsledelse har den 24. november 2023 afgivet høringssvar om implementeringen af EU’s direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD)

  • 11. december 2023
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen støtter overordnet set formålet i EU-direktivet om at øge kravene til rapportering om virksomhedernes bæredygtighed, men finder, at man ved den danske implementering af direktivet bør være påpasselig med at pålægge visse erhvervsdrivende fonde byrder, der går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet med direktivet. Komitéen vurderer, at der er grundlag for at sikre, at de store erhvervsdrivende fonde, som bliver omfattet af bæredygtighedsreguleringen, alene er forpligtet til at udarbejde bæredygtighedsrapportering, hvis fonden har erhvervsmæssige aktiviteter i selve fonden.