Spørgsmål til baggrunden for komitéen og dens anbefalinger

Komitéen er et uafhængigt organ og Komitéen for god Fondsledelse har udarbejdet de gældende anbefalinger for god Fondsledelse.

  • Opdateret 25. august 2023

Erhvervsfondsloven, der blev vedtaget den 3. juni 2014, indeholder en bestemmelse i § 60 om, at de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse.

Komitéen har ingen sanktionsmuligheder, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at anbefalingerne er ”soft law”, og at betragte som en værktøjskasse, der skal bidrage til at højne ledelsen af erhvervsdrivende fonde.

Det følger af § 60 i erhvervsfondsloven, at fondsmyndigheden kan pålægge en bestyrelse at redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne, hvis bestyrelsen ikke forholder sig til en eller flere anbefalinger, hvis bestyrelsen ikke forklarer  en afvigelse, giver en forklaring om en afvigelse, som er åbenbar grundløs eller uden mening, eller forklarer en afvigelse, men ikke forklarer, hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Ja. Komitéen er et uafhængigt organ, og komitéen er ikke underlagt instruktionsbeføjelser, kontrol eller lignende fra Erhvervsministeriet, herunder Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Komitéen er selvfølgelig løbende i dialog med Erhvervsstyrelsen om blandt andet dens erfaringer som fondsmyndighed. Erhvervsstyrelsen er desuden sekretariat for komitéen.

Den første komité blev udpeget af den daværende erhvervs- og vækstminister i september 2014 og herefter udpeges komitéens medlemmer af erhvervsministeren på grundlag af en indstilling fra komitéen. Komitéen består af syv medlemmer, der udpeges i perioder af to år og kan genudpeges for yderligere tre perioder.

Komitéen besidder samlet set en betydelig viden og praktisk erfaring indenfor en række væsentlige områder, nemlig fra Komitéen for god Selskabsledelse, ledelse af erhvervsdrivende fonde, rådgivning af erhvervsdrivende fonde, og den akademiske verden indenfor fonds- og selskabsret.