Hvornår skal en fond forholde sig til anbefalingerne?

Fonde omfattet af erhvervsfondsloven skal for hver regnskabsperiode forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse.

  • Opdateret 24. juni 2024

Hvis en fond er omfattet af erhvervsfondsloven, skal den for hver eneste regnskabsperiode forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Redegørelsen skal i henhold til årsregnskabslovens § 77 a medtages i ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten eller på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne. Eksempelvis skal en fond med kalenderåret som regnskabsperiode senest forholde sig til anbefalingerne i sin årsrapport, der skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni det efterfølgende år.

Lovkravet om redegørelse for anbefalingerne trådte i kraft for 2015-regnskabsperioden, hvilket betyder at fondene for første gang skulle redegøre for anbefalingerne for de regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2015 eller senere.

Ja. En erhvervsdrivende fond er forpligtet til at forholde sig til anbefalingerne, indtil fonden er endeligt opløst eller ikke længere omfattet af erhvervsfondsloven, f.eks. som følge af at fonden er overgået til at være en ikke-erhvervsdrivende fond.