Årsberetning for 2018 offentliggjort med en ny undersøgelse af fondenes efterlevelse af anbefalingerne

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvornår skal en fond forholde sig til anbefalingerne?

Få svar på de hyppigste spørgsmål vedrørende hvornår en fond skal forholde sig til anbefalingerne.

SPØRGSMÅL

Hvornår skal en erhvervsdrivende fond forholde sig til anbefalingerne?

SVAR

Hvis en fond er omfattet af erhvervsfondsloven skal den for hver eneste regnskabsperiode forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse. Rapportering i forhold til anbefalingerne skal fremgå af fondens årsrapporter. Eksempelvis skal en fond med kalenderåret som regnskabsperiode senest forholde sig til anbefalingerne i sin årsrapport, der skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen senest den 31. maj.

Lovkravet om rapportering i forhold til anbefalingerne trådte i kraft for 2015-regnskabsperioden, hvilket betyder at fondene for første gang skulle rapportere i forhold til anbefalingerne for de regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2015 eller senere.

SPØRGSMÅL

Skal en fond forholde sig til anbefalingerne, hvis den er på vej til at blive opløst eller er ved at overgå til en anden virksomhedsform?

SVAR

Ja. En erhvervsdrivende fond er forpligtet til at forholde sig til anbefalingerne indtil den er endeligt opløst eller ikke længere omfattet af erhvervsfondsloven, f.eks. som følge af, at den er overgået til at være en ikke-erhvervsdrivende fond.