Nyhed

Fonde skal snart registrere reelle ejere

Fra sommeren 2017 skal en lang række virksomheder, herunder de erhvervsdrivende fonde, registrere reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

  • 3. februar 2017
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Hvem er reelle ejere?

Reelle ejere af en fond er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller på anden måde har ejerskabslignede beføjelser.

Det drejer sig blandt andet om fondens bestyrelse og særligt begunstigede personer. Hvis fonden endnu ikke kender de personer, der nyder godt af fondens uddelinger, skal fonden registrere den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer. 

Der skal som udgangspunkt være tale om navngivne personer, som i henhold til fondens vedtægt har retskrav på uddelinger eller som år efter år modtager uddelinger fra fonden.

Hvornår skal fonden registrere de reelle ejere?

Fonden skal registrere de reelle ejere hurtigst muligt efter, at fonden er blevet bekendt med, at personen er blevet reel ejer, samt efter der er sket en ændring af de registrerede oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

Formålet med at registrere ejerforhold

Registrering af reelle ejere skal skabe øget gennemsigtighed. Oplysningerne skal bidrage til at styrke bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt skatteunddragelse.

Lovgrundlag

Lov nr. 262 af 16. marts 2016 om indførelse af et register over reelle ejere er en implementering af EU’s 4. hvidvaskdirektiv.

Læs mere om ejerregistrering

Komitéen vil følge processen for registrering af reelle ejere og holde fondene løbende orienteret på denne hjemmeside.