Nyhed

Fælles brev til Europa-Kommissionen om det kommende initiativ om Sustainable Corporate Governance

Komitéen for god Fondsledelse er medunderskriver på det brev, som Komitéen for god Selskabsledelse har sendt til Europa-Kommissionen vedrørende det kommende initiativ om Sustainable Corporate Governance.

  • 3. juli 2021
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse støtter i lighed med Komitéen for god Selskabsledelse Europa-Kommissionens ambitioner om en grøn og bæredygtig omstilling. Initiativet om Sustainable Corporate Governance har dog vagt stor opsigt, hvor de påtænkte indgreb i selskabsretten og selskabsledelsesreglerne især har været genstand for bekymring. Disse bekymringer er der redegjort nærmere for i det fælles brev, som også er sendt på vegne af en række andre interessenter.

Hovedbudskabet i brevet er, at Europa-Kommissionen ikke bør fortsætte med den del af det kommende initiativ, der omhandler EU-regulering af selskabsledelse, men i stedet bør fokusere på andre allerede vedtagne og igangværende EU-initiativer, som opfylder formålet og vil gøre regulering af selskabsledelse på EU-niveau overflødigt. Derudover redegøres der i brevet for de væsentligste bekymringer omkring forslaget, herunder at forslaget kan medføre juridisk usikkerhed for virksomhederne og ledelsen. Formålet med brevet er at gøre Europa-Kommissionen opmærksom herpå, inden det kommende forslag fremsættes.