Deltagelse i en brugerundersøgelse

Læs vores privatlivspolitik ved besvarelse af spørgeskemaer og brugerundersøgelser på hjemmesiden.

  • Opdateret 25. august 2023

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at forbedre hjemmesidens funktionaliteter og få øget viden om vore brugere og deres behov og oplevelse af siden.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med besvarelse af brugerundersøgelsen/spørgeskemaet. Det kan fx være din alder, køn og uddannelse samt informationer om din brug af hjemmesiden og din vurdering af kvaliteten.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på aktualitet og relevans for vores konkrete arbejde med brugervenlighed, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.