Nyhed

Årsberetning for Komitéen for god Fondsledelse 2023

Komitéen for god Fondsledelse beskriver med denne årsberetning komitéens arbejde i det forgange år og offentliggør samtidig resultaterne af komitéens årlige stikprøveundersøgelse af de erhvervsdrivende fondes redegørelser for god fondsledelse.

  • 12. december 2023
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse har i årets løb afholdt og deltaget i en række arrangementer for fondene, bl.a. har komitéen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen afholdt dialogmøder i København og Aarhus for fondene og deres rådgivere, og i samarbejde med Dansk Industri, CBS, Københavns Universitet, Bestyrelsesforeningen og Fondenes Videnscenter har komitéen afholdt Fondenes Dag 2023 med emnet Fonde i en verden i opbrud.


Herudover har komitéen gennemført den årlige stikprøveundersøgelse af de erhvervsdrivende fondes redegørelser for god fondsledelse. Konklusionerne kan læses i årsberetningen, og resultaterne er vedlagt årsberetningen som bilag og viser, at den gennemsnitlige efterlevelsesprocent i 2023 er 77 pct., hvilket er på niveau med sidste år.


Marianne Philip, formand for Komitéen for god Fondsledelse, udtaler:

Den måde, bestyrelserne vælger at indrette sig på, påvirker fondenes legitimitet, som også er helt afhængig af, at bestyrelserne er transparente og åbne om deres arbejde. Det er derfor glædeligt, at resultaterne af komitéens stikprøveundersøgelse også i år viser, at fondene arbejder med anbefalingerne på en seriøs og professionel måde, ligesom der er stor interesse for at engagere sig i dialogen om god fondsledelse.