Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.09.2018

Årsberetning for Komitéen for god Fondsledelse 2018

I den seneste årsberetning kan du læse om komitéens aktiviteter i 2018, herunder resultaterne fra den seneste compliance-undersøgelse vedrørende fondenes stillingtagen til komitéens Anbefalinger for god Fondsledelse.

Komitéen har i år gennemført en række arrangementer til fremme af god fondsledelse, herunder dialogmøder i Århus og København samt en paneldebat på Folkemødet 2018, hvor bl.a. daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen og repræsentanter for nogle af de største danske fonde deltog. Komitéen har også gennemført en ny compliance-undersøgelse vedrørende fondenes stillingtagen til komitéens Anbefalinger for god Fondsledelse. Undersøgelsen viser, at selv om der fortsat er plads til forbedring i forhold til nogle anbefalinger, så er der generelt sket en markant forbedring i fondenes efterlevelse.

Komitéens formand Marianne Philip:

”Fondsbestyrelserne er blevet væsentlig mere opmærksomme på, at de både skal forholde sig til og rapportere i forhold til god fondsledelse. Det er glædeligt. Det er det løbende arbejde med Anbefalingerne over en længere periode, der skal være med til at styrke fondsledelsen.”