Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

De 16 anbefalinger omhandler emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen samt ledelsens vederlag.

Anbefalingerne er et supplement til lovgivningen på erhvervsfondsområdet, herunder lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabsloven, som samlet fastsætter rammer for omverdenens behov for åbenhed om ledelsen af de erhvervsdrivende fonde, og om disses uddelinger og aktiviteter.

Anbefalingerne er ikke en udtømmende opskrift på god ledelse af erhvervsdrivende fonde. Dertil er fondenes, og deres bestyrelsers, udfordringer og forhold for forskelligartede.

De erhvervsdrivende fonde skal første gang forhold sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015.

Nedenfor findes linket til de gældende Anbefalinger for god Fondsledelse fra december 2014.